CERTIFIKATI

Uz proizvode koje isporučuje tvrtka Intertubi, priloeni su dokumenti ispitivanja, u skladu s normom EN 10204.
Priloene su sljedeće vrste dokumenata:

CERTIFIKAT 2.1
Dokument koji izdaje proizvođač u kojem se izjavljuje da su isporučeni proizvodi u skladu s narudbom, ne uključujući rezultate testiranja.

CERTIFIKAT 2.2
Dokument kojim proizvođač izjavljuje da su proizvodi u skladu s narudbom uz prilaganje rezultata testiranja zasnovanih na nespecifičnom pregledu.

CERTIFIKAT 3.1
Dokument koji izdaje proizvođač u kojem se izjavljuje da su isporučeni proizvodi u skladu s narudbom. Certifikat ovjeren od strane ovlaštenog predstavnika proizvođača (neovisnog o proizvodnji), u kojem se navode rezultati testiranja zasnovani na specifičnom pregledu, isporučuje se pod uvjetom da proizvođač koristi procedure sljedivosti i da je u stanju dostaviti traene dokumente ispitivanja.

CERTIFIKAT 3.2
Dokument koji izdaje proizvođač u kojem se izjavljuje da su isporučeni proizvodi u skladu s narudbom. Certifikat ovjeren od strane predstavnika proizvođača (neovisnog o proizvodnji) i ovlaštenih inspektora određenih slubenim pravilnicima, u kojem se navode rezultati testiranja zasnovani na specifičnom pregledu, isporučuje se pod uvjetom da proizvođač koristi procedure sljedivosti i da je u stanju dostaviti traene dokumente ispitivanja.